Individualne stručne smjernice

Izrada individualnih smjernica i plana suplementacije - Nutriom - Nutricionist Zagreb

Individualne stručne smjernice

  • Individualne nutricionističke smjernice prilagođene Vašem trenutnom zdravstvenom stanju te Vašim željama i očekivanjima
  • Individualne preporuke o prehrambenim i životnim navikama

Nakon inicijalnih nutricionističkih konzultacija na kojima sam dobila uvid u Vašu anamnezu, sastav tijela, trenutno zdravstveno stanje i želje zbog kojih ste mi se javili izrađujem individualne nutricionističke smjernice prilagođene Vašem trenutnom zdravstvenom stanju te Vašim željama i očekivanjima. Smjernice uključuju individualne preporuke o prehrambenim i životnim navikama na temelju analize Vaših dosadašnjih navika, a prema potrebama i nutricionističkim smjernicama koje zahtjeva Vaše trenutno stanje.

Preporuke se sastoje od dva dijela i daju upute kako promijeniti ili prilagoditi prehranu, namirnice, prehrambene i životne navike Vašem zdravstvenom stanju i konačnom cilju zbog kojega ste zatražili nutricionistički savjet. U prvom dijelu preporuke se odnose na praktične i lako primjenjive savjete kako prilagoditi već postojeće navike, dok se drugi dio preporuka odnosi na stvaranje novih navika koje Vas vode ka ostvarivanju Vašeg konačnog cilja.

Smjernice najčešće sadrže:

  • Preporuke za praktične izmjene kod već postojećih prehrambenih navika (zamjena namirnica boljom opcijom, promjene u procesu pripreme namirnica, regulacija količine…)
  • Popis namirnica koje se preporuča koristiti (prema nutricionističkim smjernicama za Vaše stanje)
  • Popis namirnica koje se preporuča izbjegavati (prema nutricionističkim smjernicama za Vaše stanje)
  • Preporuke za stvaranje novih prehrambenih navika
  • Preporuke za suplementaciju i izrada plana suplementacije
  • Preporuke za stil života (tjelovježba, san, modeli kontroliranja stresa…)

Preporuke za suplementaciju i izrada plana suplementacije

  • Odabir dodataka prehrani prema Vašem nutricionističkom protokolu

Nakon inicijalnih nutricionističkih konzultacija i prema dogovorenom nutricionističkom protokolu izrađujem individualne preporuke za suplementaciju i plan suplementacije prilagođene Vašem trenutnom zdravstvenom stanju i Vašim željama i očekivanjima. Preporuke i plan suplementacije uključuju ciljani odabir dodataka prehrani prema Vašem nutricionističkom protokolu i preporuke za njihovu primjenu.